Prijava za sudjelovanje na manifestaciji

Dani otvorenih racunarskih sustava - DORS 2000
i
CULC^2 Geek Revange


*Ime i prezime:
*E-mail:

*Clanstvo u HrOpen-u i/ili Hulku: Clan sam HrOpen-a i/ili Hulk-a ili sam student odnosno djelatnik FER-a (besplatno)
Nisam clan HrOpen-a niti Hulka (sudionik placa kotizaciju)
*Zelim sudjelovati na:
Okruglim stolovima (kotizacija je 220 Kn PDV uracunat)
Linux danu (kotizacija je 130 Kn PDV uracunat)
Okruglim stolovima i Linux danu (kotizacija je 300 Kn PDV uracunat)

Ime tvrtke:
Adresa:
Broj telefona:
Broj faksa:
*Maticni broj (ili JMBG)


Molimo Vas da polja oznacena sa * obavezno ispunite
Povratak